Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
hu
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

A jelen Általános Szerződési feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a D-Thermo-Tech Kft. (továbbiakban: "Eladó") a https://debrecenklima.hu/ weboldalon (továbbiakban: "Weboldal") található elektronikus áruházban (a továbbiakban: „Webáruház") nyújt kizárólag azon vevők részére, akik a Webáruházban vásárolják meg az Eladó termékeit, valamint azon telepítési (szerelési), karbantartási, illetve javítási szolgáltatásokra is, amelyeket az Eladó Webáruházában, vagy külön, egyedi megrendelés vagy egyedi szerződés alapján nyújt a Vevők részére.

 

Jelen ÁSZF alkalmazója az Eladó. Az ÁSZF alkalmazásának célja az Eladó és a Vevő között a Webáruházban a megvételre kínált termékek megvásárlásával létrejött adásvételi szerződések, valamint az Eladótól a Vevők által megrendelt telepítési (szerelési), karbantartási, illetve javítási szolgáltatásokra létrejött vállalkozási szerződések általános feltételei meghatározása.

 

A Webáruházban történő vásárlásra kötött szerződésekre elsősorban jelen ÁSZF, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ektv.”), valamint a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") rendelkezései az irányadók.

 

II. AZ ELADÓ SZEMÉLYÉRE ÉS A KAPCSOLATTARTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

 

1.         Cég neve:                                D-Thermo-Tech Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:                               4320 Nagykálló Korányi Frigyes út 83.

Cégjegyzékszáma:                    15-09-072518

Nyilvántartó hatóság:                Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Szakmai kamara:                      Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Adószáma:                               14255887-2-15

Levelezési címe:                       4320 Nagykálló Korányi Frigyes út 83.

Telefonos elérhetősége :           06 70-935-40-63

E-mail címe:                            info{kukac}debrecenklima.hu

Weboldal címe:                        https://debrecenklimahu/

 

2. A fenti adatok az Eladó kapcsolattartási adatai is, melyek alkalmasak Vevő bármilyen, de elsősorban az ÁSZF-fel kapcsolatos jognyilatkozatai, panaszai, értesítései és közlései fogadására. A Vevő kapcsolattartási címe a Webáruházban való rendelés vagy a regisztráció során megadott címe, amennyiben a Felek nem állapodtak meg más kapcsolati címben, ideértve különösen, ha Vevő a Webáruházban az erre vonatkozó adatokat módosítja. Felek jogosultak bármikor módosítani a kapcsolati neveket, e-mailcímeket, telefonszámokat és címeket az alábbiak szerint: Eladó adataiban bekövetkezett változás esetén Eladó Vevőt a jelen ÁSZF módosítása útján tájékoztatja, míg Vevő adataiban bekövetkezett változás esetén Vevő Eladót a Webáruházban adatmódosítás útján értesíti.

 

III. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

1. Felek: Eladó és Vevő.

 

2. Vevő: az a személy, aki a jelen ÁSZF-ben leírtakkal összhangban elektronikus úton az Eladó Webáruházán keresztül az Eladótól Terméket, illetve a Webáruházában vagy külön, egyedi megrendelés vagy egyedi szerződés (a továbbiakban együttesen: „Egyedi Szerződés”) alapján Szolgáltatást rendel.

 

3. Fogyasztó: az a Vevő, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban "Ptk.") alapján fogyasztónak minősül.

 

4. Megrendelés: a Vevő egyoldalú jognyilatkozata, amely során a Vevő Terméket vagy Szolgáltatást rendel meg az Eladótól.

 

5. Panasz: a Vevőnek a megvásárolt Termékkel, illetve a Szolgáltatással kapcsolatban, továbbá az Eladónak, illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatásnak a szolgáltatást igénybe vevő fél részére történő nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, az Eladó irányába történő bejelentése.

 

6. Szállítási cím: a Vevő által megadott természetbeni cím, mint a Termékek átvételének, illetve a Szolgáltatás nyújtásának a helye, mely Magyarország területén található.

 

7. Termék: az Eladó Webáruházában megvételre kínált áru.

 

8. Szolgáltatás: Az Eladó által a Webáruházban felkínált, illetve a Vevőnek Egyedi Szerződés alapján nyújtott telepítési (szerelési), karbantartási, illetve javítási szolgáltatás.

 

IV. BELÉPÉS A WEBÁRUHÁZBA

 

1. Az Eladó Webáruháza szolgáltatásainak igénybevételére, azaz a Webáruházban kínált Termék, illetve Szolgáltatás Megrendelésére az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően azon Vevő jogosult, aki elfogadta jelen ÁSZF rendelkezéseit, az Eladó adatkezelési tájékoztatóját.

 

2. A Vevőnek a Webáruházban kínált Termék illetve Szolgáltatás Megrendelésére a Webáruházban történő regisztrációval, bejelentkezést követően, illetve regisztráció nélkül is lehetősége van. A regisztráció előnye, hogy amennyiben a Vevő más alkalommal is rendel az Eladótól, akkor adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti.

 

3. A regisztráció és a Megrendelés során megadott adatok helyességéért és valódiságáért a Vevő felel. Az Eladó nem felel a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő kárért. Így az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, illetve az - az Eladónak nem felróható okból - illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik.

 

4. A korábban rögzített adatok megváltoztatására kizárólag Vevő jogosult. Eladót a regisztrált adatok Vevő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

V. TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ, ÁRAK

 

1. Az Eladó által kínált Terméket a Webáruházban, illetve személyesen az Eladó mintaboltjában lehet megismerni. A Termék lényeges tulajdonságai, tárolására, felhasználására vonatkozó javaslatok a konkrét Termék leírásában találhatók. Amennyiben a Webáruházban található bármely Termékről a leírtakon túl további információra van szüksége a Vevőnek, úgy a Vevő a Termékkel kapcsolatos esetleges kérdéseit a Webáruház információs rendszerén, illetve a jelen ÁSZF kapcsolattartásra vonatkozó részében meghatározott elérhetőségeken keresztül teheti fel az Eladónak. Az Eladó ezeket a kérdéseket a Vevő által kért, illetve rendelkezésre bocsátott elérhetőségen keresztül válaszolja meg.

 

2. Az Eladó megtesz mindent azért, hogy a Webáruházban megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek.

 

3. A kiválasztott Termék mellett forintban feltüntetve található a Termék egységára, illetve a Vevő által ténylegesen fizetendő, bruttó Termékár. A Webáruházban feltüntetett árak bruttó árak, a 27%-os áfát és az újrahasznosítási díjat is tartalmazzák. A Terméknél kizárólag az adatlapon felsorolt Terméket tartalmazza az ár! Ha az kizárólag külön kerül felsorolásra, akkor az ár nem tartalmazza a felszereléshez szükséges anyagokat (csővezeték, kábel, tartókonzol) és a munkadíjat, ez a szolgáltatási díj külön fel van tüntetve! A feltüntetett árak a házhoz-szállítási díjat nem tartalmazzák.

 

4. A Webáruházban megrendelhető Termékek vételárának megváltoztatására az Eladó időbeli korlátozás nélkül jogosult. Adott Termék Webáruházban tévesen közzétett vételára esetén Eladó köteles a tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem nélkül jelezni Vevő részére, hogy a Termék vételára hibásan került közzétételre. Az Eladó nem köteles a Terméket a hibás áron eladni, hanem jogosult Vevő részére felkínálni a Termék helyes áron történő megvételét. Vevő a helyes ár ismeretében jogosult az Eladónak megküldött egyoldalú nyilatkozattal elállni a vásárlási ajánlatától. Ez esetben az Eladó az esetlegesen előre megfizetett vételárat és szállítási díjat visszafizeti a Vevő részére a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon.

 

5. A „Kosárba” helyezett Termék részösszegét, valamint a Termékek megvásárolni kívánt mennyisége szerint összesített vételárat, továbbá – kiszállítás esetén – a Termék szállításának díját a Webáruház a Megrendelés véglegesítését megelőzően automatikusan meghatározza.

 

6. Vevő jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint teljesíti fizetési kötelezettségét.

 

7. A Termék részösszegéről, valamint az összesített vételáráról és az esetleges szállítási díjról Eladó számlát állít ki, amelyet a Termék Vevőnek történő szállításával egyidejűleg kézbesít a Vevő által megadott Szállítási címre vagy a Termék személyes átvételekor adja át Vevő részére. Az Eladó által kiállított számla fizetési okmány és adóbizonylat, melynek tartalma megfelel a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak.

 

VI. MEGRENDELÉS MENETE

 

1. Az Eladó a Webáruházon keresztül leadott Megrendelést csak akkor teljesítheti, amennyiben a Vevő elfogadta jelen ÁSZF rendelkezéseit, és Vevő a Megrendeléshez szükséges valamennyi információt az Eladó rendelkezésére bocsátotta.

 

2. A Vevő a Webáruházban az általa kiválasztott Terméket a „Kosárba teszem” szövegezéssel ellátott gomb segítségével helyezheti a kosarába, miután a Vevő a Termék a megvásárolni kívánt mennyiségét is meghatározta.

 

3. A Vevőnek ezt követően a Weboldal felső sávján található „Kosár” felirattal ellátott gombra kattintva van lehetőség a vásárlása áttekintésére, a Vevő a kosárban a Termékeket törölheti, mennyiségüket módosíthatja a sorban megadott beviteli mezőbe való mennyiség megadásával. A Kosár frissítése gomb segítségével frissül a kosár tartalma.

 

4. A Vevőnek a „Tovább a pénztárhoz” gomb segítésével van lehetősége a Megrendelése folytatására. A már regisztrált és belépett felhasználó egyből a Pénztárba az adatok ellenőrzéséhez kerül, ellenkező esetben a „Belépés” vagy „Regisztráció” gombra kell kattintania.

 

5. Ezt követően a Vevő megadhatja a Számlázási adatokat, a szállítási adatokat, valamint a szállításra-fizetésre vonatkozó igényeit. A rendelés véglegesítését a “Megrendelés elküldése” gomb segítségével teheti meg. A szállítási díjat a rendelés értéke határozza meg. A szállítás díja belföldre történő szállítás GLS esetén: 0 – 100,000 Ft rendelés esetén 3.000 Ft; 100,001 – Ft rendelés esetén 0 Ft, MPL esetén:  0 – 100,000 Ft rendelés esetén ⇒ 6.000 Ft
100,001 –  Ft rendelés esetén ⇒ 10.000 Ft A szállítási díjak a Weboldalon a „Fizetés és Szállítás (debrecenklima.hu)” menüpont alatt is olvashatók.

 

6. A Vevő a Megrendelés leadásával elismeri, hogy az Eladó lehetővé tette számára, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és a Megrendelés leadásával a Vevő azt elfogadja.

 

7. A Vevő vásárlási folyamat során az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat bármikor ellenőrizheti, azonosíthatja, és szükség esetén javíthatja.

 

8. Az Eladót a Vevő által tévesen, illetve pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli.

 

VII. MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

 

1. A Vevő ajánlata akkor válik hatályossá, amikor az az Eladó számára hozzáférhetővé válik. Az Eladó a Vevő Megrendelésének megérkezését követően a Vevő részére előbb automatikusan, e-mailben 48 órán belül visszajelzést küld arról, hogy a Vevő Megrendelése megérkezett, annak feldolgozása megkezdődött.

 

2. A Megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 -tól 16 óráig történik. A Megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a Megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, annak a feldolgozása az azt követő munkanapon kezdődik.

 

3. A Megrendelés feldolgozásának megkezdéséről szóló visszaigazolás nem jelenti egyik fél részéről sem a teljesítésre való kötelezést. A Felek között az adásvételi szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a Megrendelés alapján a Megrendelés feldolgozásának befejezését követő eladói visszaigazolás a Vevő számára hozzáférhetővé válik. A Termék tulajdonjogát az Eladó a vételár kiegyenlítéséig fenntartja.

 

4. A megkötött szerződést Eladó iktatja, rögzíti, a szerződés utóbb hozzáférhető, a szerződés magyar nyelven jön létre, de nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

 

5. A Vevő a Megrendelés teljesítésének státuszáról az Eladótól bármikor tájékoztatást kérhet a Webáruházon, illetve jelen ÁSZF kapcsolattartásra vonatkozó részében feltüntetett elérhetőségeken keresztül a rendelési számra hivatkozással, illetve nyomon követheti, ha belép a Weboldalra a regisztrációkor megadott adataival.

 

VIII. TERMÉK MEGRENDELÉSÉNEK ELUTASÍTÁSA VAGY VISSZAUTASÍTÁSA

 

1. Az Eladó jogosult elutasítani a Megrendelést, amennyiben a Vevő a Megrendelés elküldése napjáig nem rendezte az Eladóval szemben fennálló valamennyi lejárt fizetési kötelezettségét.

 

 

2. A Vevők a Termék vásárlásakor tudomásul veszik, hogy a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) kormányrendeletben foglaltak alapján minden klímagázzal működő készülék értékesítése esetén a Vevőnek rendelkeznie kell egy előzetesen kitöltött, egyedi vonalkóddal ellátott dokumentummal (végfelhasználói tanúsítvány), amely tanúsítja, hogy a készülék telepítését arra képesítést és engedélyt szerzett vállalkozás (klímaszerelő) végzi, ez a vállalkozás vállal felelősséget a berendezések szakszerű telepítéséért. A tanúsítványt az értékesítő, a végfelhasználó (vásárló), valamint a készüléket telepítő vállalkozás is köteles kitölteni és aláírni. Az értékesítő ezen kitöltött és aláírt tanúsítvány nélkül nem adhat el klímagázzal töltött berendezést. Amennyiben a Vevő nem írja alá és küldi el az Eladó részére ezt a végfelhasználói tanúsítványt, úgy az általa leadott rendelés törlésre kerül, a Termék nem kerül részére kiszállításra és/vagy átadásra. Ez esetben az Eladó az esetlegesen előre megfizetett vételárat és szállítási díjat visszafizeti a Vevő részére a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon.

 

IX. FIZETÉSI FELTÉTELEK                                                                               

 

1. A Webáruházban való vásárlás során a Vevő jogosult meghatározni a kívánt fizetési módot: A fizetés történhet készpénzben (utánvéttel vagy személyes átvételnél), átutalással. A megrendelt Terméket díjbekérő számla ellenébe előre vagy a Termék átvételekor a futárnak kell kifizetni.

 

2. Előre utalásos fizetési mód választása esetén a Termékek szállítását az Eladó csak azt követően kezdi meg, miután a fizetendő összeg az Eladó számláján jóváírásra került. Átutaláskor a Közlemény rovatba a Megrendelés visszaigazolásakor kapott Megrendelés számot szükséges feltüntetni. Ha a megrendelt Termék vételára 1 héten belül nem érkezik meg Eladó fenti számlájára, úgy Eladó megkísérli felvenni a Vevővel a kapcsolatot, hogy tisztázza a fizetés elmaradásának okát. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül, Eladó a Megrendelést törli, és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küld a Vevőnek.

 

3. Webáruház használatáért a Vevőt díjfizetési kötelezettség nem terheli.

 

X. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 

1. A megrendelt Termék személyes átvételének lehetőségéről Eladó a Webáruházon keresztül vagy e-mailben tájékoztatja Vevőt. A Termék személyes átvételére az Eladó 4320 Nagykálló Korányi Frigyes út 83. szám alatti székhelyén van lehetőség.

 

2. Eladó gondoskodik arról, hogy a megrendelt Termék a Megrendelésben megadott Szállítási címre kerüljenek kiszállításra.

 

3. A Webáruházban megrendelt Terméket Eladó a GLS futárszolgálat vagy MPL futárszolgálat igénybevételével szállítja ki a Vevő részére a Webáruházban megadott Szállítási címre munkanapokon 8 és 17 óra között.

 

4. Meghatározott időpontra való kiszállítást vagy részszállítást az Eladónak nem áll módjában vállalni.

 

5. A Megrendelés alapján a Termék kiszállítására - Eladó előzetes eltérő tájékoztatásának hiányában - 3 (három) munkanapon belül kerül sor.

 

6. A Fogyasztó tudomásul veszi, amennyiben azt kéri, hogy az Eladó a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti elállási jog gyakorlására előírt határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles azt kifejezetten, tartós adathordozón közölni az Eladóval. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a Szolgáltatás egészének teljesítését követően nem gyakorolhatja a 20. § szerinti elállási jogát.

 

7. Az Eladó a Termék átvételét általában igazoló személyt, vagy az adott esetben a Vevő irodáiban a szállítmányok átvételével megbízott személyt tekinti a Termék átvételére jogosult személynek.

 

8. A Termék átvételére kizárólag 18. életévet betöltött személy jogosult. Amennyiben a Vevő nem biztosítja, hogy a Termék átvételét a kijelölt személyek végezzék, nem mentesül a Megrendelésből eredő kötelezettségei alól való. A Vevő felelőssége biztosítani, hogy a Terméket átvevő személy a Vevő nevében és képviseletében jár el, és az ilyen személy által tett jognyilatkozatok közvetlenül a Vevőt jogosítják és kötelezik.

 

9. Vevő köteles a Megrendelésben a Szállítási cím adatait akként megadni, hogy Szállítási cím egyértelműen beazonosítható és a szállító járművel könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén az Eladó nem vállal felelősséget a szállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért. Az Eladó a kiszállítást a Szállítási címen található épület főbejáratáig vállalja.

 

10. Át nem vett, visszaküldött Termék esetén a visszaszállítás díja a Vevőt terheli, az Eladó a Terméket kizárólag a Termék ellenértékének előre történő átutalása esetén küldi újra el.

 

11. A Vevő a Termék kiszállítását követően késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége megfelelő-e.

 

12. Felek kötelesek jóhiszeműen és tisztességesen együttműködni egymással annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből eredő kötelezettségeiket teljesíthessék. A Vevő köteles az Eladó részére a Megrendeléskor megadni a megrendelt Termék szállításához szükséges összes információt. A Vevő késedelme kizárja az Eladó késedelmét (a Termék szállítási határidejére a Vevő késedelme halasztó hatályú).

 

XI. Az ELÁLLÁSRA, A SZAVATOSSÁGRA ÉS A PANASZKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ”Korm. rendelet”) 20. §-a értelmében az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely Szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a Fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) áru adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) az árunak,

ab) több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott árunak,

ac) több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.  A Fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát az 1. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a Korm. rendelet 21. §-ában meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a Fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a Fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a Fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint az Eladó  maradéktalanul teljesítette a szerződést

b) olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a Fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy árukra kiterjed. Az (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott esetekben a Fogyasztó gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát, ha a szerződést a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott üzleten kívüli kereskedés vagy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés keretében kötötte meg.

Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztó 20. § szerinti jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti. A Fogyasztó az Eladónak a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség – a Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésében, valamint a 24–26. §-ában meghatározott esetek kivételével – nem követelhető. Az Eladó köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a Fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

Ha a Fogyasztó a Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Áru adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a Fogyasztó az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza.

A Fogyasztó személyes adatainak kezelése tekintetében az Eladó eleget tesz a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelezettségeinek. Az Eladó tartózkodik a Fogyasztó által szolgáltatott vagy létrehozott, az Eladó által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során keletkezett, személyes adatoktól eltérő bármely tartalom felhasználásától, kivéve, ha az ilyen tartalom (a) az Eladó által szolgáltatott digitális tartalommal vagy nyújtott digitális szolgáltatással összefüggésben nem használható, (b) kizárólag a Fogyasztónak az Eladó által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás felhasználása során végzett tevékenységére vonatkozik, (c) az Eladó által más adatokkal összevonásra került, és nem lehet, vagy csak aránytalan erőfeszítéssel lehetne azt szétválasztani, vagy (d) a Fogyasztó által más személyekkel közösen került előállításra, és azt más Fogyasztók továbbra is használhatják. Az a), b) vagy c) pontjában foglaltak kivételével a vállalkozás a Fogyasztó kérésére a Fogyasztó rendelkezésére bocsát minden olyan, a személyes adatoktól különböző tartalmat, amelyet a Fogyasztó az Eladó által biztosított digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás használata során szolgáltatott vagy hozott létre. A Fogyasztó jogosult a digitális tartalmakat ingyenesen, korlátozásmentesen, észszerű időn belül, általánosan használt és géppel olvasható adatformátumban lehívni. A szerződéstől való elállás esetén az Eladó megakadályozhatja, hogy a Fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat, valamint a digitális szolgáltatást, különösen a digitális tartalomnak, valamint a digitális szolgáltatásnak a Fogyasztó számára hozzáférhetetlenné tételével, vagy a Fogyasztó felhasználói fiókjának letiltásával. Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi. A Fogyasztó kizárólag az áru visszaküldésének közvetlen költségét viseli. Az Eladó az utánvéttel visszaküldött árut nem veszi át, annak visszajuttatásának költsége is a Vevőt terheli! A Fogyasztó csak az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a Fogyasztó az értékcsökkenésért, ha az Eladó az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A szerződéstől való elállás esetén a Fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik fél számára. Ha a Korm. rendelet 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás Eladóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. jelen ÁSZF alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

A Fogyasztó az elállási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

a) a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

aa) az Eladó a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

ab) a Fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt;

b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha

ba) a Fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,

bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy

bc) az Eladó elmulasztotta megadni a Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében vagy a Korm. rendelet 18. §-ában előírt visszaigazolást.

A Fogyasztót a 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésében, valamint 24–26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

 

2. Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és az Eladó közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

3. Az Eladót nem terheli a Vevővel szemben sem szavatossági, sem jótállási kötelezettség, sem kártérítési felelősség olyan hiba miatt, amely a teljesítését követően a Terméknek a Termékhez mellékelt használati útmutatóban foglaltaktól eltérő - ideértve az ehhez megfelelő jogosítványokkal nem rendelkező szakember általi - telepítéséből, használati útmutatóban foglaltaktól eltérő, nem rendeltetésszerű használatából, átalakításából, szakszerűtlen kezeléséből, helytelen tárolásából keletkezett. Ugyancsak nem terheli az Eladót a Vevővel szemben sem szavatossági, sem jótállási kötelezettség, sem kártérítési felelősség amennyiben a Vevő a Termékhez mellékelt használati útmutatóban előírt kötelező karbantartásokat elmulasztja. A használati útmutatóban megjelölt karbantartási gyakoriságok minimum karbantartások, amelyeket akkor is köteles elvégeztetni a Vevő, ha a Terméket nem vagy keveset használja. Az Eladót nem terheli a Vevővel szemben sem szavatossági, sem jótállási kötelezettség, sem kártérítési felelősség a Termékhez kapcsolódó kültéri, illetve beltéri kondenzvíz-vezeték elkoszolódása és ezekből adódó dugulások és hibák, illetve a vízköri elszennyeződésekből adódó üzemzavarok esetén. Ugyancsak nem minősül hibás teljesítésnek az Eladó részéről az, ha a Vevő a Termék zajszintjét kifogásolja, de az méréssel alátámasztva nem haladja meg a Termékhez tartozó műszaki specifikációban megadott értéket.

 

4. A kellékszavatosságra és termékszavatosságra, valamint a jótállásra vonatkozó Fogyasztóknak szóló tájékoztatás jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében található.

 

5. A Fogyasztónak nem minősülő Vevőt a jótállási jegyen feltüntetett időtartamon belül ugyanolyan kellékszavatossági, termékszavatossági, illetve jótállási jogok illetik meg, mint a Fogyasztót azzal a különbséggel, hogy a jótállási igény a jótállási jeggyel és a Termék ellenértékét megfizető bizonylat bemutatásával érvényesíthető. A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét, a jótállás elvesztését vonja maga után. Elveszett jótállási jegyet az Eladó kizárólag az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (dátummal és bélyegzővel ellátott számla) esetén pótolja, a vásárlást követő két éven belül. Amennyiben a vásárlás időpontja nem állapítható meg, vagy a Termék és a jótállási jegy nem azonosítható, úgy a jótállási jogok nem érvényesíthetők. Amennyiben az Eladó által értékesített Terméket a Vevő nem komfort célokra használja, úgy a jótállás időtartama minden Termék esetén 1 év. Nem komfort felhasználási területnek számít minden nem lakossági felhasználás, többek között: szerverhelyiségek és egyéb számítógép szobák klimatizálása, élelmiszerüzletek klimatizálása, ipari létesítmények klimatizálása, laboratóriumok klimatizálása, nagykonyhai klimatizálás, szórakozóhelyek klimatizálása. A jótállási idő legkésőbb a Termék beüzemelésétől számítódik, amennyiben a Termék beüzemelésére nem az Eladónak felróható okból nem kerül sor, abban az esetben a jótállási idő a Termék kiszállításának dátumát követő 30 naptári nap után kezdődik. Az Eladó által értékesített, de más cég által felszerelt, beüzemelt készülék meghibásodása esetén a készülék telepítését elvégző szerelőt kell értesíteni. Amennyiben a Vevő a berendezést nem az Eladóval, hanem egy másik, nem a forgalmazó által specifikált céggel telepítteti, és a berendezés meghibásodását jelzik az Eladó részére, a berendezés javítására kizárólag akkor van lehetőség, ha azt a Vevő visszaküldi az Eladó számára vagy Egyedi Szerződés keretében az Eladó kiszáll a helyszínre. Ebben az esetben az Eladó 15.000 Ft+Áfa + kiszállási díjat számít fel. Amennyiben a Vevő szervizhívást kezdeményez, és kiderül, hogy a Termék nem hibás, akkor a Vevőnek a kiszállást és a vizsgálattal töltött időt meg kell fizetnie az Eladó részére Ilyen esetnek minősül pl. ha a berendezés azért nem működött, mert a távirányítóban nem volt megfelelő az elem, nem volt áram, stb.

 

6. A Vevő megtagadhatja azoknak a Terméknek az átvételét, amely az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibás. Amennyiben az Eladó hibásan teljesít, azaz a Termék a teljesítés – jelen esetben az átadás-átvétel időpontjában – nem felel meg a szerződésben megállapított követelményeknek, a Vevőt megilletik a Ptk-ban meghatározott kellékszavatossági és jótállási jogok.

 

7. A szolgáltatást igénybe vevő fél az Eladónak, illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatásnak a szolgáltatást igénybe vevő fél részére történő nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Eladónak a jelen ÁSZF kapcsolattartással összefüggő rendelkezéseknél található elérhetőségein.

Szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a szolgáltatást igénybe vevő fél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a szolgáltatást igénybe vevő félnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Eladó legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül írásba foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. Az írásbeli panaszt az Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles. Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó tett-e a 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot. A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon Fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását az Eladó mellőzheti.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a szolgáltatást igénybe vevő fél számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye, az Eladó székhelye és a jogsértés helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

Az Eladó székhelye szerint illetékes felügyelőség:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.

Telefonszám: 06-42-500-694

E-mail cím: fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu

 

Egyéb kormányhivatalok elérhetőségei:

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b.

Telefonszám: +36 1 450-2598

E-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

 

Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1088. Budapest, József krt. 6.

Telefonszám: (1) 459-4843

E-mail cím: fogyved@pest.gov.hu

 

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.

Telefonszám: +36-76-795-710

E-mail cím: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

 

Baranya Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Telefonszám: (72) 795-398

E-mail cím: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

 

Békés Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 5600 Békéscsaba József Attila u. 2-4.

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba József Attila u. 2- 4.

Telefonszám: (66) 546-150

E-mail cím: fogyved@bekes.gov.hu

 

Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.

Telefonszám: 46/512-971

E-mail cím: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Telefonszám: 62/680-530

E-mail cím: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

 

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8.

Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 936.

Telefonszám: 06-22-501-751

E-mail cím: fogyved@fejer.gov.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.

Telefonszám: (96) 795-950

Fax szám: (96) 795-955

E-mail cím: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.

Telefonszám: (+36 52) 533-924

Fax szám: (+36 52) 504-105

E-mail cím: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu

 

Heves Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 81.

Telefonszám: 06 (36) 515-469

Fax szám: 06 (36) 516-040

E-mail cím: fogyved@heves.gov.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 5000 Szolnok, Indóház u. 8.

Telefonszám: (56) 795-165

E-mail cím: jasz.fogyved@jasz.gov.hu

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u.2.

Telefonszám: (34) 309-303

Fax szám: (34) 309-302

E-mail: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu

 

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 3100 Salgótarján, Karancs út 54.

Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf. 308.

Telefonszám: 06 (32) 511-116

E-mail cím: fogyved@nograd.gov.hu

 

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.

Telefonszám: 06 (82) 510-868

E-mail cím: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu

 

Tolna Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.

Telefonszám: (74) 795-385

Fax szám: (74) 999-103

E-mail cím: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu

 

Vas Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.

Levelezési cím: 9702 Szombathely, Pf. 24.

Telefonszám: 94/ 505-220, 94/ 505-219

E-mail cím: fogyasztovedelem@vas.gov.hu

 

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Telefonszám: (88) (88) 550-510

E-mail cím: fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu

 

Zala Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.

Telefonszám: 92/510-530

E-mail cím: fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu

 

Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, továbbá az Eladó és a fogyasztó közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testületnél. Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a jogszabályban rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével az Eladó a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben az Eladó székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mailcím: bekelteto@szabkam.hu
 

Egyéb békéltető testületek elérhetőségei:

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail:info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu
 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 938-4764; (70) 938-4765

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: www.bmkik.hu/index.php?id=1317

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 376.

Telefonszáma: (46) 501-090

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail: bekeltetes@bokik.hu
 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf. 10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/huwww.gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu

E-mail: bekelteto@hbkik.hu
 

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1.

Levelezési cím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék; (30) 967-4336

Elnök: Dr. Gondos István

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail: bekeltetes@hkik.hu
 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefonszáma: (20) 373-2570

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: www.jaszbekeltetes.hu;www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekeltetotestulet

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-012

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kem-bekeltetes.webnode.hu

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlap cím: www.bekeltetes-nograd.hu

E-mail: nkik@nkik.hu
 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881

Fax száma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.panaszrendezes.huwww.pestmegyeibekelteto.hu

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

E-mail: skik@skik.hu
 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (30) 664-2130; (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet

E-mail:bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu
 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.huwww.veszpremikamara.hu/a-bekelteto-testuletrol

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
 

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Holap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Bírósági eljárás: a fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében. Az Eladó és a fogyasztó a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni azzal, hogy ennek eredménytelensége esetén jogvitájuk rendezésére alávetik magukat - hatáskörtől függően – az Eladó székhelye szerinti bíróságok kizárólagos döntésének.

 

Online vitarendezés: A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. évi május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők közötti fogyasztói jogvita esetén mind a Fogyasztók, mind az Eladó igénybe veheti. Az online vitarendezési platformot a Fogyasztó az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr.

 

XII. SZERZŐI JOGOK

 

1. A Weboldal és ahhoz kapcsolódó Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Eladó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon / Webáruházban megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal / Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

XIII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1. Az Eladó jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozó bevonására jogosult. Ilyen esetben Eladó úgy felel a teljesítésért, mintha a teljesítést ő maga végezte volna.

 

2. Az Eladó által működtetett Weboldal és Webáruház használata során a Vevő köteles saját számítógépének és adatainak biztonságáról gondoskodni. A használat során bekövetkező bármilyen károsodásért, adatvesztésért az Eladó semmilyen formában nem felelős.

 

3. Az Eladó kijelenti, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt nem áll.

 

4. Az üzleti szokások (Ptk. 6:63. § (5)) a Felek jogviszonyára csak annyiban irányadóak, amennyiben a jelen szerződésben foglaltak módosítását nem eredményezik.

 

5. A teljesítésre adott halasztás vagy a teljesítésre irányuló papír alapú írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja.

 

6. Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor azt a fél ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény akadályozza, és nem volt elvárható, hogy a fél a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa (vis major). Ilyen körülmények lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: háborús cselekmények, terrorcselekmények, vagy más szükséghelyzet, természeti katasztrófa, országos sztrájk vagy jogellenes munkabeszüntetés, rendkívüli kormányzati intézkedés, a hírközlési rendszerek összeomlása, szervertámadás, hackertámadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

 

7. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék telepítése során az ingatlanban a megfelelő elektromos hálózat biztosítása, valamint a Termék telepítését követően a rendszer utólagos felülvizsgálata, a Termék telepítéséhez esetleges szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése (műemlékvédelmi hatóság, társasház, szomszéd) a Vevő kötelezettsége.

 

8. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kültéri és a beltéri egység elhelyezésének helye az Eladóval közös megegyezéssel kerül kijelölésre, melynek esetében a működés következtében utólagosan tapasztalt hibákért, károkért (pl.: Spar kazettás berendezés kikapja a hűtőből a hideg levegőt) az Eladót felelősség nem terheli. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék működéséből adódóan víz keletkezhet a rendszerben, amely eldugulhat, pára csapódhat le, különösen a kültéri és beltéri egységek közelében, amelynek következtében a Termék és egységei környezetében elhelyezett tárgyak, berendezések sérülhetnek, ezekért a károkért az Eladót felelősség nem terheli.

 

9. A szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy, egészséget megkárosító eseteket kivéve, az Eladó szerződésszegésért való felelősségét - – ideértve a sérelemdíjat is – az adott Megrendeléssel érintett Termékek összárának megfelelő összeg erejéig korlátozza. Ez a korlátozás vonatkozik azokra az esetekre is, ha a Felek szerződése érvénytelennek bizonyulna, vagy a Felek már nem hatályos szerződés alapján teljesítenének egymásnak szolgáltatásokat.

 

10. A Felek kijelentik, hogy szerződésüket kellő megfontolást követően, az esetleges tévedés kockázatát is vállalva kötötték meg és erre tekintettel jognyilatkozatukat tévedés jogcímén nem jogosultak megtámadni. A Felek kizárják a szerződésnek feltűnő értékaránytalanság jogcímén történő megtámadása lehetőségét.

 

11. Mindkét szerződő Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik Felet minden, a jelen ÁSZF-ben nem szereplő tényről, mely befolyásolhatja a jelen ÁSZF-ből következő kötelezettségek teljesítését.

 

12. Az Eladó a Vevő által rendelkezésére bocsátott összes személyes adatot a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és a saját adatvédelmi szabályzatában és tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli.

 

13. Az Eladó és a Vevő a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni azzal, hogy ennek eredménytelensége esetén jogvitájuk rendezésére alávetik magukat - hatáskörtől függően – az Eladó székhelye szerinti bíróságok kizárólagos döntésének.

 

14. Jelen ÁSZF módosításra az Eladó bármikor, egyoldalúan jogosult, a már megkötött szerződésekre azonban a megkötésükkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. Az Eladó az ÁSZF változásáról a Vevőt a Webáruházon keresztül tájékoztatja. A módosított ÁSZF akkor lép hatályba, ha azt az Eladó a Weboldalon/Webáruházban közzéteszi.

 

15. A szerződő felek között létrejött szerződés, valamint az ÁSZF nyelve a magyar. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog szabályai az irányadók.

 

16. A jelen ÁSZF-től eltérő szerződési feltételek esetén, a szerződő felek a külön, írásba foglalt megállapodás, az Egyedi Szerződés szerint járnak el. Az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.

 

Jelen ÁSZF 2024. március 4. napjától hatályos.

1. melléklet

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: D-Thermo-Tech Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4320 Nagykálló Korányi Frigyes út 83.

Levelezési címe: 4320 Nagykálló Korányi Frigyes út 83.

E-mail címe: info{kukac}nyiregyhazaklima.hu

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A Fogyasztó(k) neve:

 

A Fogyasztó(k) címe:

 

A Fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

 

2. melléklet

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató

 

1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a(z ) Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legalább egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a(z) D-Thermo-Tech Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Eladó vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén D-Thermo-Tech Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Eladó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján, illetve az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján

a Fogyasztóval szemben jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti jótállás alapján?

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállásból eredő jogok – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A Fogyasztó a jótállás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A Fogyasztó a jótállás iránti igényét a következő elérhetőségeken jelentheti be hétfőtől-péntekig 8-16 óra között: postai úton: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 83.; telefonon: +36-70-636-49-00, 06-70-678-70-00; e-mailen: info{kukac}nyiregyhazaklima.hu. Az igénybejelentést követően – előzetes egyeztetés után – az Eladó szakemberei megkeresik a hiba okát, és amennyiben a megfelelő eszközök, alkatrészek rendelkezésükre állnak, úgy azonnal el is hárítják azt. Amennyiben erre a helyszínen nincs lehetőség, úgy a szükséges alkatrész, eszköz beszerzése után a hiba elhárítására egy későbbi időpontban kerül erre sor.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Kijavítás iránti igény teljesítésekor az Eladónak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie: a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását, a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását. Kicserélés iránti igény teljesítésekor az Eladónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény az Eladó részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az Eladó köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Eladó, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet szerinti jótállás alapján?

Amennyiben az Eladó által nyújtott Szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja, az Eladót jótállási kötelezettség terheli.

A jótállás időtartama hat hónap. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére való átadásával, vagy – ha az üzembe helyezést a vállalkozás végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Ha az Eladó a Fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

Az Eladó a kijavítás vagy a munka újbóli elvégzésének határidejét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (4) bekezdésére figyelemmel köteles megállapítani és a Fogyasztót a vállalt határidőről a bejelentéskor vagy a (4) bekezdésben meghatározott esetben az ott megjelölt időtartamon belül tájékoztatni.

Amennyiben a hibás teljesítés folytán a kijavítandó dolog elszállítása vagy visszaszállítása szükséges, erről – a melléklet 4. pontjában felsorolt járművek, továbbá a 10 kg-nál kisebb tömegű és tömegközlekedési járművön szállítható dolgok kivételével – az  Eladó köteles gondoskodni. Amennyiben az el-, illetve visszaszállítást az Eladó elmulasztja, azt az Eladó költségére a Fogyasztó is elvégezheti vagy elvégeztetheti.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor az Eladónak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie: a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek vagy – helyben történő kijavítás esetén – a kijavítás megkezdésének az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását, a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá a dolog Fogyasztó részére történő visszaadásának vagy – helyben történő kijavítás esetén – a kijavítás befejezésének időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását.

A Szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítése iránti igény teljesítésekor az Eladónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie az újbóli teljesítés tényét és időpontját.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.